Όροι χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης:

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (με διακριτικό τίτλο NETWERK) (εφεξής «Εταιρία» ή «NETWERK»). Οι παρακάτω όροι χρήσης εφαρμόζονται στον ιστότοπο www.netwerk.gr και www.v-track.gr και σε όλο το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτών (στο εξής, από κοινού: ο ιστότοπος ή η ιστοσελίδα). Η χρήση ή/και παραμονή στον ιστότοπο συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης αυτού και της πολιτικής απορρήτου που εφαρμόζει η NETWERK.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε σημείο ή τμήμα της παρούσας πολιτικής, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες του ιστοτόπου απευθύνονται σε ενηλίκους.

 

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις, γι’ αυτό συνιστάται να ανατρέχετε σε αυτούς σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

·ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την δραστηριότητα της Εταιρίας.Η NETWERK δεν υποχρεούται να διατηρεί την ιστοσελίδα και μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της ή να την τροποποιεί οποτεδήποτε.Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντοτε εφικτή, λόγω τροποποιήσεως ή αναβαθμίσεώς της.

·ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ: Όπως οι περισσότεροι διαχειριστές ιστοτόπων, η NETWERK συλλέγει πληροφορίες, που καθίστανται διαθέσιμες μέσω των φυλλομετρητών δικτύου και των διαμετακομιστών, όπως ο τύπος του φυλλομετρητή, προτιμήσεις γλώσσας, ημεροχρονολογία και ώρα επίσκεψης. Οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου, την κατανόηση της χρήσης από τους επισκέπτες και στατιστικούς λόγους. Οι παραπάνω πληροφορίες ενδέχεται να δημοσιευθούν από την NETWERK ανώνυμα και για σκοπούς που δεν πλήττουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως π.χ. για την απεικόνιση τάσεων των χρηστών αναφορικά με τη χρήση του ιστοτόπου.

Σε περίπτωση που οι χρήστες του ιστοτόπου αναρτήσουν οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, σχόλια (στο εξής: περιεχόμενο), είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, η ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το ανάρτησε. Η NETWERK δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται οποιαδήποτε άποψη, πληροφορία ή σχόλιο προερχόμενη από χρήστες κατά τα παραπάνω. Συνεπώς, η NETWERK δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες του ιστοτόπου.

Οι χρήστες δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ιστοτόπου για οτιδήποτε από τα παρακάτω και, σε περίπτωση που το πράξουν, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτό:

1. Ανάρτηση ή δημοσίευση ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, θίγει την προσωπικότητα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της NETWERK ή οποιουδήποτε τρίτου, προκαλεί συναισθήματα μίσους, συνιστά οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση ως προς τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών του χρήστη, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή συμβατικής σχέσης.

6. Παρεμβολή ή παράβλαψη στις υπηρεσίες, τους servers, τα δίκτυα που αφορούν ή εξυπηρετούν τον ιστότοπο, παραβίαση των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των παραπάνω υπηρεσιών και δικτύων.

7. Παράβαση κάθε εφαρμοστέας νομοθεσίας, τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς, καθώς και κανόνων με νομοθετική ισχύ κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

9. Εγκατάσταση ή προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς εγκατάσταση ή προώθηση διαφημίσεων χωρίς την έγγραφη συναίνεση της NETWERK.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης, οι χρήστες ευθύνονται σε αποζημίωση της NETWERK για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, καθώς και για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων λόγω περιεχομένου που αναρτήθηκε ή με άλλο τρόπο μεταδόθηκε ή μεταφέρθηκε από τους χρήστες μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Η NETWERK δεν ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες εκ των προτέρων, διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα κατ’ απόλυτη ελεύθερη κρίση να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να μετακινήσει ή διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο προερχόμενο από χρήστη των υπηρεσιών του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς οιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία.

·ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρόλο που διεξάγει συνεχώς ελέγχους για την ακεραιότητα της ιστοσελίδας, η NETWERK δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους ψηφιακούς ιούς ή άλλου τύπου αρχεία με καταστροφικές ιδιότητες.Ο χρήστης οφείλει να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα συστήματα προστασίας (όπως προγράμματα κατά των ψηφιακών ιών, firewalls κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται πως η χρήση και περιήγηση στην ιστοσελίδα δεν θα προκαλέσει προσβολή του υπολογιστή του από παρόμοιου τύπου αρχεία.Η NETWERK δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή.

·ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει, προς διευκόλυνση των χρηστών, παραπομπές σε ιστοσελίδα τρίτων μέσω συνδέσμων υπερκειμένου (links ή hyperlinks).Είναι επίσης δυνατόν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα να μπορεί να επιτευχθεί μέσω αντίστοιχων συνδέσμων από ιστοσελίδα τρίτων.Η NETWERK δεν ασπάζεται, υποστηρίζει ή εγγυάται την ακρίβεια και αλήθεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδες τρίτων και δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για το περιεχόμενο αυτών, ούτε έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτές ή από το περιεχόμενό τους.Η NETWERK σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία. Εάν θεωρείτε ότι περιεχόμενο αναρτημένο ή δημοσιευμένο στον ιστότοπό μας παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

·ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η πνευματική ιδιοκτησία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κειμένων, αρχείων, εγγράφων, εικόνων, γραφικών και κώδικα καθώς και της γενικής «αίσθησης» των ιστοσελίδας, ανήκει στην NETWERK ή στους συνεργάτες της. Η αντιγραφή ή εκτύπωση του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, παραποίηση ή διανομή, εν όλο ή εν μέρει, των Ιστοσελίδας απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια τηςNETWERK.

·ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα, τα σήματα και οι φωτογραφίες τους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση, απομίμηση ή παραποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Η NETWERK δεν διεκδικεί δικαιώματα επί των σημάτων ή συναφών δικαιωμάτων τρίτων που περιέχονται στην ιστοσελίδα.Τα εν λόγω σήματα τρίτων απεικονίζονται αποκλειστικά προς προβολή της υποστήριξής τους στους σκοπούς ή/και τη δράση της NETWERK και σε καμία περίπτωση η χρήση τους από την NETWERK δεν θεωρείται ως διεκδίκηση δικαιωμάτων επ’ αυτών ή ως συσχετισμός οποιουδήποτε είδους με τους δικαιούχους των εν λόγω δικαιωμάτων.

·ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ: Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ανεφάρμοστο, εν όλω ή εν μέρει, η εγκυρότητα και η εφαρμογή των λοιπών άρθρων δεν θίγεται.

·ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Τυχόν μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της NETWERK από τους παρόντες όρους δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, η NETWERK επιφυλάσσεται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

·ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Οι επικεφαλίδες των άρθρων των παρόντων Όρων Χρήσης έχουν τεθεί προς διευκόλυνση των χρηστών και μόνον και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ερμηνεία τους. Η ερμηνεία οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζεται από την θέση του εντός οποιουδήποτε άρθρου ή από την θέση του άρθρου αυτού σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα.

·ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και προορίζεται για χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας και μόνο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, όπως και κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από αυτούς, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.Για κάθε τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Δεδομένων:

Η διασφάλιση του απορρήτου των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, αλλά και επιβεβλημένη από τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τηρούμε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, φροντίζοντας να:

-σας ενημερώνουμε για το ποια δεδομένα συλλέγουμε (τόσο τη στιγμή που τα δεδομένα αυτά ζητούνται, όσο και μέσω της παρούσας πολιτικής απορρήτου)

-χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν

-ζητάμε τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη, ως νομική βάση της επεξεργασίας, αλλά και σε περίπτωση μεταβολής του σκοπού χρήσης των δεδομένων που το αφορούν

-παρέχουμε στα υποκείμενα των δεδομένων όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία

-μη διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους εάν δεν συντρέχει κάποιος από τους οριζόμενους στη νομοθεσία λόγους και να ελέγχουμε την τήρηση ανάλογων διασφαλίσεων από τρίτους στους οποίους τυχόν διαβιβάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_el)ή της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,213319&_dad=portal&_schema=PORTAL)

 

Σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό, διαμορφώσαμε την παρούσα πολιτική απορρήτου.

 

· ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι: το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και η διεύθυνση e-mail σας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας ραντεβού είναι: το ονοματεπώνυμο υπευθύνου επιχείρησης, το τηλέφωνο και η διεύθυνση e-mail σας.

·Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία με τους χρήστες που επιλέγουν την επικοινωνία μαζί μας, τη διενέργεια της κράτησής σας, τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και για στατιστικούς σκοπούς. Για στατιστικούς λόγους και για λόγους ασφάλειας καταγράφονται τα αιτήματα πρόσβασης στην ιστοσελίδα και ο αριθμός των επισκεπτών, χωρίς να τηρείται οποιοδήποτε στοιχείο με οποίο μπορούν να εξατομικευτούν οι επισκέπτες. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα θεωρείται ως συγκατάθεση του χρήστη για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Δεν προωθούμε, διαβιβάζουμε, πωλούμε ή μοιραζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν απαιτηθεί διαβίβαση προς τις αρμόδιες αρχές προς εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσής μας

·COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Τι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε τα Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας του ιστοτόπου μας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες.

Η ενεργοποίηση των cookies προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Μπορεί να γίνει διαγραφή των cookies κατά την έξοδο από τον ιστότοπο.

Κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούμε:

Στις ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τόσο first-party cookies, όσο και third-party cookies, τα οποία περιλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα:

Πάροχος

Όνομα

Στόχος

Τύπος

Λήξη

Ιστότοπος

UniqueID

Γλώσσα

Χρησιμότητα

1 χρόνος

 

 

 

 

 

Google analytics


_ga

Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των επισκεπτών καθώς και την συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας στο site. Κάντε κλικ στοSecurity and privacy in Universal Analyticsγια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Universal Analytics και cookies.

Στατιστικά

2 χρόνια

_gat

Τώρα

_gid

1 ημέρα

 

Τα παραπάνω cookies ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

Required cookies (απολύτως απαραίτητα cookies): Αυτά είναι αναγκαία για τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στο σύστημά μας. Μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες του ιστοτόπου μας, που αφορούν τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή διατηρούν τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει σε κάποια φόρμα ή εντυπο, για να μην τα συμπληρώνετε εκ νέου. Εάν ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) σας να μπλοκάρει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου δεν θα λειτουργούν.

 

Τα Analytical cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, πώς οι επισκέπτες πλοηγούνται στον ιστότοπο και ποιες σελίδες και περιεχόμενο του ιστοτόπου μας τους ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώνουμε την απόδοση του ιστοτόπου μας και να παρακολουθούμε την επιτυχία του περιεχομένου και των διαφημίσεων που αναρτούμε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα συγκεκριμένα cookies.

 

Third-party Cookies: Αυτά είναι cookies τα οποία τίθενται σε λειτουργία στον Ιστότοπο από συνεργαζόμενες εταιρίες (πχ. Google analytics, reCaptcha). Οι διαφημιζόμενοι στον ιστότοπό μας τρίτοι μπορεί επίσης να θέτουν σε λειτουργία cookies για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Δεν ελέγχουμε και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για τα cookies τρίτων, για τα οποία υπεύθυνοι είναι οι τρίτοι πάροχοί τους.

Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org ή εδώ: www.youronlinechoices.com. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, είναι πιθανόν να μην είναι εφικτή η πλήρης λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, ή να χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά, στο κάτω μέρος της σελίδας θα εμφανιστεί ένα cookie banner. Κλείνοντάς το ή συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στις Ιστοσελίδα μας, συναινείτε σιωπηρά στη χρήση των cookies όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική cookies, εκτός αν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίπτει τα cookies που δεν είναι απολύτως αναγκαία ή σε περίπτωση που κάνετε κλικ στο «Απενεργοποίηση όλων των cookies» στο cookies banner.

Πώς να απορρίψετε τα cookies μας;

Μπορείτε να αναθεωρήσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Απενεργοποίηση όλων των cookies» στο cookies banner ή διαγράφοντας τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Internet.

·GOOGLE ANALYTICS

H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από τον ιστότοπο μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

· ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε πάντα το δικαίωμα να διαγράψετε τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε τον σκοπό της επεξεργασίας τους, να αρνηθείτε συγκεκριμένους τύπους επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα να διορθώσετε ή επικαιροποιήσετε αυτά τα δεδομένα. Επίσης, έχετε οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να διαγραφείτε από τη λίστα επικοινωνίας μας πατώντας ΕΔΩ ή στην ενότητα με τον τίτλο Διαγραφή που υπάρχει στο τέλος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους από την NETWERK, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@netwerk.gr

Έχετε δικαίωμα να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο: 210 6475600, email: complaints@dpa.gr)